تبلیغات
نسل امروز - تكنولوژى مدیریت در دنیاى امروز
  لوگوی وبلاگ

  


 

منوی استارت

ایمیل به مدیر

آی دی یاهو!

خبرنامه

لینكدونی

لینكستان

 

 نمایشگر بنر وبلاگ takupu - خوش آمدید  


  جستجو در وبلاگ

 


 تكنولوژى مدیریت در دنیاى امروز   پنهان كردن مطلب - غیر فعال تمام صفحه كردن - غیر فعال 
    صفحه نخست      مقالات ,    () نظرات   
 Address  /post/98

  ادامه مطلب

   


  نویسنده مطلب

سین جیم    


  تاریخ


   ارسال :

 1387/05/27

 ساعت 04:08

   ویرایش :

 -

 ساعت -


تكنولوژى مدیریت در دنیاى امروز

نویسنده: منیر حاجى محمدرضا
منبع: ayandehnegar.org

مهمترین تفاوت دنیاى امروز با دیروز سرعت تحولات تكنولوژیك عنوان شده است. دنیا در حال تغییر است و سرعت این تغییر روز به روز بیشتر مى شود. تكنولوژى هاى جدیدى ظهور مى كنند. تكنولوژى مدیریت یكى از انواع جدید آن است كه فناورى بسیار قوى دارد و جزو لاینفك آن است

تكنولوژى مدیریت در دنیاى امروز

نویسنده: منیر حاجى محمدرضا
منبع: ayandehnegar.org

مهمترین تفاوت دنیاى امروز با دیروز سرعت تحولات تكنولوژیك عنوان شده است. دنیا در حال تغییر است و سرعت این تغییر روز به روز بیشتر مى شود. تكنولوژى هاى جدیدى ظهور مى كنند. تكنولوژى مدیریت یكى از انواع جدید آن است كه فناورى بسیار قوى دارد و جزو لاینفك آن است. امروزه اگر بخواهیم سازمانهاى كارى مؤثر ایجاد و فناورى اطلاعات آن را حذف كنیم مانند آن است كه به آینده پشت كرده باشیم. در واقع مدیریت دانش یك مدیریت استراتژیك است و لازمه اش نیز آن است كه مدیریت عالى منحصراً از فرصت هاى ارائه شده توسط فناورى اطلاعات براى اهداف كارى بهره بردارى كامل بنماید. اگر بخواهیم بدانیم كه چگونه نیازهاى آموزشى قشر عظیم نیروى كار شاغل در سازمانها مورد سنجش و ارزیابى قرار مى گیرد، به این نتیجه مى رسیم كه براى تدوین و طراحى برنامه هایى كارساز و اثربخش و مؤثر نیازمند اطلاعاتى وسیع و همه جانبه و بهنگام در ارتباط با نیازها هستیم. اهداف نیازسنجى باید مشخص و مراحل آن انجام شود. شناسایى حیطه وسیعى از هدفها، آنها را برحسب اهمیت رتبه بندى نماید و شناسایى شكاف هاى بین وضع موجود و وضع مطلوب، تعیین اولویت ها براى عمل از جمله اهداف است.

در عصر تغییرات مستمر تنها یادگیرندگان، آینده را به ارث خواهند برد، مابقى خود را براى زندگى در دنیایى مجهز كرده اند كه دیگر وجود ندارد. پیشرفت تكنولوژى بالاخص در حوزه اطلاعات و ارتباطات محیطى سازمان هاى عصر حاضر را به شدت دستخوش تغییرات نموده است. در بطلان بسیارى از باورهاى گذشته اكنون تردیدى نیست به طورى كه باورهاى جدیدى جایگزین باورهاى ناكارآمد گذشته شده اند. اكنون بقاى سازمان ها در گرو «به روز»سازى پیش فرض هاى ذهنى مدیران آنها است.

تكنولوژى اطلاعات اساساً یك تغییر كلى و جامع است. جوانان و نوجوانان باید مهارتهاى لازم را كسب كنند و براى وصول به این هدف از تكنولوژى كمك بگیرند. در آموزش تكنولوژى دو عامل مهم وجود دارد؛ یكى نیازهاى جامعه و تغییرات سیاسى، اقتصادى و اجتماعى كه در آن رخ مى دهد. عامل دیگر مسائل داخلى مثل كمبود فیزیكى، كارگاه، آزمایشگاه و غیره است كه برنامه ریز باید به آنها توجه كند. در بررسى فضاى آموزشى تجهیزات و امكانات آموزشى این فضا به دو دسته فضاى آموزشى بسته (سنتى) و فضاى آموزشى باز (نوین) تقسیم بندى شده است. مشاهده مى شود كه در محیط هاى بسته براى تجهیزات و امكانات آموزشى جایگاه مشخص و اساسى در نظر گرفته نشده است. اما در محیط هاى آموزشى باز براى فناورى آموزشى جایگاهى خاص و اصلى در نظر گرفته اند و تجربیات و یادگیرى، فعالیت هاى یادگیرى، تأكید بر تفكر و نیز آزمایش كردن را براى رسیدن به شایستگى یادگیرى منوط به بكارگیرى فناورى آموزشى در حین آموزش و تدریس مى دانند. تكنولوژى اصلى ترین عامل تولید ثروت است و ثروت چیزى بیشتر از پول است كه مى تواند عواملى همچون ارتقاى دانش، سرمایه فكرى، استفاده مؤثر از منابع، حفظ منابع طبیعى و سایر عوامل مؤثر در ارتقاى استاندارد و كیفیت زندگى را شامل شود. مى توان گفت مدیریت سیستمى است كه بكارگیرى تكنولوژى را ممكن مى سازد و شامل مسؤولیتى است كه این فعالیت ها را در راستاى خدمت به بشر و برآورده ساختن نیازهاى مشترى قرار مى دهد. مزایاى تكنولوژى هنگامى تحقق مى یابند كه نتیجه آن به دست مشترى برسد. مشترى مى تواند فرد، شركت، یا یك نهاد دولتى باشد. اختراعى كه در قفسه نهاده شود تولید ثروت نمى كند. تكنولوژى هنگامى به تولید ثروت منجر مى شود كه یا تجارى شود و یا در مسیر تحقق استراتژیك یا عملیاتى یك سازمان به كار بسته شود و در نتیجه با تكنولوژى به عنوان بذر اولیه تولید ثروت برخورد مى شود كه با پرورشى صحیح و محیطى مناسب، این بذر اولیه به درخت تنومندى تبدیل مى شود. سایر عوامل مؤثر دیگر سبب حاصلخیزتر شدن و برآوردن نیازهاى آن محسوب مى شوند.

مدیریت تكنولوژى مدیران را در تلاش هایشان براى بهبود بهره ورى، افزایش اثربخشى و تقویت جایگاه رقابتى هدایت مى كند. این مدیریت در سطح ملى بیشتر بر نقش سیاست هاى عمومى در پیشبرد علم و تكنولوژى متمركز است و تأثیرات كلى تكنولوژى بر جامعه و به ویژه نقش آن در توسعه اقتصادى پایدار را مورد بحث قرار مى دهد. مدیریت تكنولوژى در سطح ملى مقولاتى همچون تأثیر تكنولوژى بر سلامتى و ایمنى و پیامدهاى زیست محیطى آن را دربرمى گیرد. سیاست هاى تكنولوژى در سطح دولت و سازمان در واقع چارچوبى براى استفاده از تغییرات تكنولوژیك در جهت منافع جامعه و كاركنان سازمان هستند. در مباحث مدیریت تكنولوژى تلاش مى شود به سؤالات زیر پاسخ داده شود:

تكنولوژى چگونه خلق مى شود؟ چگونه مى توان آن را براى ایجاد فرصت هاى كسب و كار به كار بست؟ چگونه مى توان استراتژى تكنولوژى را با استراتژى كسب و كار یكپارچه نمود؟ چگونه مى توان از تكنولوژى براى كسب مزیت رقابتى استفاده كرد؟ تكنولوژى چگونه مى تواند انعطاف پذیرى سیستم هاى تولیدى و خدماتى را بهبود بخشد؟ چگونه مى توان سازمانهایى طراحى نمود كه با تحولات تكنولوژیك سازگار باشند؟ چه وقت باید به سراغ تكنولوژى رفت و چه وقت باید آن را كنار نهاد؟ تمامى این سرفصل ها در یكدیگر تنیده و بافت مدیریت تكنولوژى را تشكیل مى دهند. این مقولات داراى پیامدهاى مهمى براى مدیران و مهندسان هستند. مهندسان با مؤلف هاى فیزیكى تكنولوژى سر و كار دارند ولى باید بتوانند تكنولوژى را با سیستم هاى اقتصادى و بازار مرتبط سازند. مدیران نیز باید بتوانند پیامدهاى تكنولوژى را براى كسب و كار خود پیش بینى كنند. مهمترین دلایل توجه به مدیریت تكنولوژى در دنیاى كنونى عبارتند از سرعت گرفتن تحولات تكنولوژیك، تغییر در قلمرو، تغییر در رقابت و شكل گیرى بلوك هاى تجارى. در نتیجه استفاده از تكنولوژى آموزشى مناسب، مورد كاوى (case study)، كارگاه آموزشى، Business Game و ابزارها و روش هاى مورد استفاده در برنامه هاى آموزشى سازمان مدیریت براى ایجاد جذابیت بیشتر و افزایش ضریب توسعه است ضمن اینكه موارد فوق، ابزار بسیار مؤثرى در تثبیت مفاهیم و تمرینى براى بكارگیرى آنها در حین عمل محسوب مى شود. فرآیند و یادگیرى باید در برنامه اتفاق بیفتد. به همین منظور ارائه مطالب و منابع متنوع و استفاده از ابزارهاى كمك آموزشى با به چالش كشیدن مخاطبین، تلاش در تثبیت و بكارگیرى مفاهیم جدید دارد. انطباق فعالیتها با قوانین و مقررات آموزشى كشور براساس فرآیند نیازسنج، هدف گذارى برنامه آموزشى، كتاب، منابع آموزشى و تصویب آنها در مراجع ذیربط با استفاده از تكنولوژى آموزشى مناسب بررسى نیازهاى آموزشى كاركنان استان و اعلام به مركز برنامه ریزى و آموزش نیروى انسانى و برگزارى دوره هاى موردنیاز جهت دستیابى به تكنولوژى اطلاعات مؤثر است.

 

 


 
 takupu    
  صفحات وبلاگ

  


  مطالب پیشین

  طرح درس جغرافیا پنجم

  کارت شارژ 5000 تومانی

  دانلود نرم افزار

  معرفی نرم افزار

  بازگشت دوباره به عرصه وبلاگ نویسی

  کسب درامد وبلاگ و سایت 500000

  کسب درامد وبلاگ و سایت 500000

  کسب درامد وبلاگ و سایت 500000

  پیدا کردن Key های معتبر برای کاسپراسکی با Kaspersky Key finder

   آبان ۰۸ اجرای برنامه های موبایل در کامپیوتر با Midp2Exe 1.3.1

  Smart PC Professional V5.4 ابزاری برای عیب یابی و رفع مشکلات سیستم عامل ویندوز

  مجموعه عظیم آموزشی 3D Studio Max 2009 شرکت Gnomon - بیش از 70 ساعت آموزش جامع و حرفه ای همراه با برترین پلاگین ها ! ::

  GetData ExplorerView v4.4.0.949 نرم افزاری قدرتمند در زمینه مدیریت بر فایل ها ::

  3D World Atlas 2008 ابزاری کامل برای شناسایی نقاط مختلف دنیا به وسیله این اطلس

  AVG Internet Security v8.0.169 نرم افزاری قدرتمند برای حفاظت از سیستم ها


  محل درج پیام های زیبای شما

 پایین

توقف

بالا  

 

  پنجره تبلیغات
mi118.com
   

  خروج از وبلاگ